Parts-Wise Logo
  • Alle Porsche parts onder 1 dak
  • Wereldwijde levering
  • Originele, replica, gereviseerde en gebruikte onderdelen
  • Gegarandeerde levertijden
  • Concurrerende prijzen

Privacy Policy

Parts-Wise respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Parts-Wise zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Parts-Wise gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@parts-wise.com.

- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u een contact-, of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van u e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 1 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief of het onbestelbaar zijn van e-mailadres
Aanvraag via e-mail Max. 10 jaar
Overige formulieren Max. 1 jaar
Google Analytics Max. 26 maanden


Website bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om websitebezoek bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze online advertenties zijn. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website van Parts-Wise. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Parts-Wise als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Automatisch verkregen informatie

Wij gebruiken uw IP- (Internet Protocol) adres om problemen met onze server te kunnen analyseren en om onze website te administreren.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij elke maand geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van online marketing, onze diensten en aanverwante zaken. E-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we MailChimp.

 

Verwerkersovereenkomst

Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend of sluiten we op voorhand een verwerkersovereenkomst. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

 

Parts-Wise verkoopt uw gegevens niet

Parts-Wise zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Parts-Wise

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Door de gehele site wordt er gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Parts-Wise gerelateerde ondernemingen in Nederland. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u op enige wijze een relatie met Parts-Wise hebt of bent aangegaan, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kun u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

Parts-Wise B.V.
T.a.v. Klantenbeheer
Skoon 31
1511 HV Oostzaan
Nederland

Of stuur een e-mail naar info@parts-wise.com o.v.v. Klantenbeheer.